Roboty internetowe

Roboty internetowe  są to programami do zbierania informacje o strukturze, danych zawartych na stronach internetowych. Podstawowymi funkcjami robotów są :